El MRM visita una obra al Poble Sec de Barcelona

19-12-2018

 El MRM visita una obra al Poble Sec de Barcelona

La setmana passada els alumnes del Màster de Restauració de Monuments van tenir l'oportunitat de visitar una obra en procés de rehabilitació al Carrer Poeta Cabanyes, del barri del Poble Sec, a Barcelona. La primera fase de la rehabilitació ha implicat el reforçament de la fonamentació existent amb micropilotatge, així com, la col·locació d'un cèrcol perimetral i un altre a la caixa d'escala, tots dos fets per trams alterns, baixant els murs de maçoneria existents. Ambdós anells acaben arrastant-se entre si, enfortint l'estructura. La planta subterrània té unes voltes buides (o de mocador), amb doble curvatura, de rajola ceràmica sense revestir, amb parets de maçoneria i arcs d'obra vistos, en procés de restauració. La direcció facultativa ha posat molt èmfasi a mantenir la imatge de les voltes i potenciar-la en el projecte d'ús d'aquests espais. Per això, van decidir rebaixar el terra acabat de planta soterrani per poder apreciar millor l'espai. Les següents fases implicaran el reforç dels 8 forjats superiors i coberta, així com el condicionament dels habitatges. L'obra està dirigida per l'arquitecte Sergi Bernat Quinquer, gestionada per Magdalena Arnedo, l'arquitecte tècnic Emili Xaus i l'empresa constructora que duu a terme la rehabilitació és el Grup Osona 2000, amb Isidre Bagaria, Quim Ararà i Jordi Manent com a encarregats. L'empresa d'instal·lacions és Capdevila Instal·lacions. A tots ells, moltes gràcies per la visita! Va ser molt enriquidor poder compartir el matí aprenent com la unió, entre tradició i modernitat, són la clau per a la bona restauració del present i del futur.